foto 19-04-2018 Dag tegen pesten
19 april 2017 was de Landelijke Dag tegen Pesten. 

 

Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust pesten te stoppen maar 1 keer per jaar staan wij landelijk even bewust stil bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel de slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Voor iedereen heeft pesten gevolgen!

 

Zoals de wetenschappelijke onderzoeken laten zien wordt ons pestgedrag alleen maar erger naar mate we ouder worden. Laten wij verantwoordelijkheid voor onszelf, onze eigen acties nemen en de wereld leuk en gezellig maken voor jou en voor iedereen om jou heen. 

 

Op scholen wordt 1:10 leerlingen gepest
Op het werk 1:8
In het bejaardentehuis 1:5
en toch blijven heel veel mensen zeggen pesten is een kleuterding.

 

Op 19 april waren er bij ons op school in alle groepen activiteiten rondom de "Dag tegen pesten". Er waren groepsgesprekken, groene spelen om de samenwerking en saamhorigheid te bevorderen, met de hele school samen buitenspelen in de pauze en natuurlijk was er een buddy activiteit. (Er zijn buddy groepen met kinderen uit groep 1 t/m 8 die een aantal keren per jaar bij elkaar komen. Mochten zich gedurende het jaar problemen voordoen dan kunnen ze ook bij hun buddy maatjes terecht)

 

Wij vinden het als school belangrijk om naast ons preventieve pest lesprogramma Kwink ook aandacht te besteden aan deze dag en in gesprek te blijven met leerlingen en hun ouders.
Pestgedrag kunnen we alleen samen aanpakken!

 

team BS De Wissel 

> Terug naar overzicht