Activiteitenraad
De activiteitenraad denkt mee bij het organiseren van allerlei activiteiten en feesten.
Tevens helpt ze bij de uitvoering van deze activiteiten en feesten.
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het team.
Enkele voorbeelden zijn: het schoolfeest, het schoolreisje, Kerstmis, Carnaval, Pasen.