Aanmelden
De ouders van de kinderen die in de loop van het volgend schooljaar 4 jaar worden, ontvangen in januari een schriftelijke uitnodiging om hun kind op onze basisschool aan te melden.
Een kind kan naar groep 1 als het 4 jaar is. Vanaf die dag is het officieel
hele dagen welkom op onze school. Ongeveer vier weken voor de verjaardag van de kleuter neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders, waarbij een afspraak wordt gemaakt om samen met het kind een kijkje te komen nemen. Op deze kijkmorgen ontvangt u een intakeformulier. Dit formulier neemtu mee terug naar school, wanneer uw kind definitief
naar de basisschool gaat. Na enkele weken volgt er een gesprek over de gewenningsperiode en over de inhoud van het intakeformulier.
De ontwikkelingen van de kinderen worden door de l eerkracht en het lid kwaliteitsteam bekeken. Erwordt dan bekeken of deze kinderen het volgend schooljaar naar groep 2 kunnen.
Hetzelfde gebeurt aan het einde van groep 2. Op basis van de ontwikkeling van het kind wordt dan bepaald welke leerlingen naar groep 3 gaan en welke extra ondersteuning daarbij nog nodig is.
 
Tijdens het lopende schooljaar kunnen leerlingen van andere scholen op onze school worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek met de directie (Indien nodig volgt er nog een intakegesprek). De ouders en het kind krijgen de gelegenheid onze school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht. Vóór het kind definitief op school geplaatst wordt, mag het een dag/dagdeel meedraaien in de nieuwe groep.
 
Wanneer een kind tussentijds of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs onze school verlaat, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport toegestuurd.
Flyer aanmelden
Klik hier voor onze flyer