Clientenraad
Het uitgangspunt voor de cliëntenraad is het “partnerschap”.
Partnerschap werkt alleen als we ervan overtuigd zijn dat iedereen voor en aan hetzelfde doel werkt:
zo goed mogelijk onderwijs.
De raad bestaat uit 6 ouders en denkt ook mee om een visie en beleid op schoolniveau te ontwikkelen.
Vergaderingen van de medezeggenschapsraad en de cliëntenraad vinden gezamenlijk plaats.
De voorzitter is Alex Verbugt.