Onze school

Basisschool De Wissel bestaat sinds 1975. De school startte in houten noodlokalen en is
vanaf 1980 gehuisvest in het huidige gebouw aan de Schoutenring 34.
Het is een echte buurtschool en ligt mooi gelegen in een groenvoorziening.
Onze school is een katholieke school. We willen ook aangeven, dat we open staan voor
iedereen. Respect voor elkaars opvattingen staat voorop.
Dit is duidelijk terug te vinden in de sfeer en inde activiteiten.
Basisschool De Wissel is een kleine, overzichtelijke school.
Er vinden gezamenlijke activiteiten en vieringen voor alle kinderen van de school plaats.
Hierdoor wordt het gemeenschappelijke aspect benadrukt.
De Wissel is een school waar de kinderen zichzelf, de anderen en de wereld leren kennen.
Er is veel aandacht voor de basisvakken taal, lezen en rekenen.
Daarnaast vinden we de sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling van de
kinderen erg belangrijk. De kinderen zijn zoveel mogelijk eigenaar van hun eigen ontwikkeling en de sfeer opschool. Dit doen we door hen bewust te maken van hun ontwikkeling en hen
verantwoordelijkheid te geven. De kinderen formuleren aan het begin van het schooljaar
samen de missie van de groep. Hierin is kernachtig verwoord, wat ze willen leren en hoe
ze met elkaar om willen gaan. De regels die hierbij horen om het te verwezenlijken worden
ook door de kinderen samen bedacht en gekozen.
Gedurende het schooljaar formuleren de kinderen en de leerkrachten samen doelen waar
aan gewerkt wordt. Ook bedenken ze hoe ze deze doelen willen behalen.
De kinderen leren veel van en met elkaar; zowel binnen als de buiten de groep.
In de groepen wordt veel met samenwerkingswerkvormen gewerkt.
De kinderen van de bovenbouw begeleiden soms de kinderen van de onderbouw b.v. in
groep 1-2 met knutselen en in groep 3 met lezen.