Missie/Visie
Op basisschool de Wissel staan we voor een goed welbevinden van onze leerlingen en een hoge kwaliteit van eigentijds onderwijs

Op basisschool de Wissel hebben we aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, dus voel je veilig!

Op basisschool de Wissel werken we opbrengst gericht, dus dagen we jou uit en halen we eruit wat er in zit!

Op basisschool de Wissel hebben wij oog voor en stemmen we af op de individuele leerling, dus mag je zijn wie je bent!